Działalność publicystyczna

dr Małgorzata Wałejko

Działalność upowszechniająca naukę, publicystyka

Vlogi

VIDEO VLOG o wychowaniu „MAMA SHOW” (dominikanie.pl, YouTube) – 9 odcinków, emisja od 6.01.2019

Tematy odcinków: Ale o co kaman?/ Jak budować więź? / Dziecko nie czuje inaczej / O potrzebie granic / A jeśli jest niegrzeczne? / Keep calm and go to ZUMBA / O konieczności szczepień / Wyjście awaryjne

VIDEO VLOG „CHRZEŚCIJANKA W ŚWIECIE” (dominikanie.pl, YouTube): problematyka życia chrześcijańskiego – 11 odcinków, emisja od 15.09.2019

Tematy odcinków: O codzienności / O wierze / O promieniowaniu / O miłości małżeńskiej / O szukaniu okazji / zabobonach/ O ekologii / O cierpieniu / O samotności / O wolności / Odpowiedź na listy

Publicystyka

Nagrody i wyróżnienia za działalność publicystyczną

Wyróżnienie Jury za książkę Listy w butelce. 3 lata z 33 w Konkursie na „Najlepszą książkę katolicką roku” organizowanym przez literacki portal Granice.pl (kwiecień 2014)

I Nagroda Dziennikarska „Znak Dobra” im. Romy Brzezińskiej za tekst Czy Bóg prosi o heroizm? Antykoncepcyjne dylematy, opublikowany w miesięczniku „W drodze”, 9 (2008).

Książki popularno-naukowe

Małgorzata Wałejko Listy w butelce. 3 lata z 33, red. W. Surówka, L. Kozłowska, wyd. „W drodze”, Poznań 2013

Zbiór felietonów dotyczących etyki, kultury akademickiej, duchowości i życia rodzinnego.

Małgorzata Wałejko, Zbigniew Nosowski Razem czy osobno? Polemika wokół książki Zbigniewa Nosowskiego ‘Parami do nieba’, red. W. Surówka,wyd. „W drodze”, Poznań 2010

Książka stanowi pokłosie polemiki dwojga autorów, pierwotnie toczącej się na łamach miesięcznika „W drodze”, stanowiącej spór o prymat jednej z istotnych cech osoby – samotności lub wspólnotowości – w rozwoju osoby i w małżeństwie.

Rozdziały w książkach popularno-naukowych

 •  „NPR to metody, które z istoty afirmują człowieczą godność” – rozmowa z dr Małgorzatą Wałejko o NPR w optyce filozofii personalizmu, W: Katarzyna i Mariusz Marcinkowscy, „NPR jest OK.! Nowy styl życia”, wyd. Rubikon, Kraków 2012
 • Granice przyzwoitości w narzeczeństwie W: „Od zakochania do pełni miłości”, red. Ł. Woś, J. Konieczny, D. Jurczak, A. Wysocki, Kraków 2008

Artykuły w czasopismach społeczno-kulturalnych

 • Odmienne stany samotności. Rozmowa z Małgorzatą Wałejko, “Rodzina”: dodatek do “Przewodnika Katolickiego” nr 51-52
 • Alone Together. Samotni razem, „Przegląd Uniwersytecki” 4-6 (317-319) 2019
 • Matka Boża Jedynaka. Ile mieć dzieci w chrześcijańskiej rodzinie? „W drodze” Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu 7 (2018)
 • Nie-Dobra Nowina. Bóg polskich kazań, „Więź”, wiosna 2015; 1 [659]
 • Szukaj ciszy. W cyklu „Słuchajcie Franciszka”, „Tygodnik Powszechny”, nr 47 (3359), 24.11.2013
 • Komentarze, rozważania, „Oremus. Teksty liturgii Mszy świętej”, październik 2013
 • Incognito. W cyklu „Wiara ateistów”, „Tygodnik Powszechny”, nr 31 (3290), 29.07.2012
 • Wprowadzenia liturgiczne, medytacje, modlitwy wiernych, „Oremus. Teksty liturgii Mszy świętej”, czerwiec 2012
 • Ani władca, ani kumpel. Kogo potrzebują dzieci. Esej o ojcostwie, „W drodze” Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, 5 (2011) [razem z Martą Sokołowską]
 • Rodzina katolicka – rodziną wielodzietną? Tygodnik Katolicki „Niedziela” 13.03.2011 (wydanie małopolskie)
 • Uratujmy świętego Mikołaja! „W drodze” Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, 12 (2010)
 • Nie chcemy rodzić. Strach przed macierzyństwem, „W drodze” Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, 5 (2010)
 • Silny potrzebuje słabego, „Więź” lipiec 2009; 7 [609]
 • Tylko bądź. O świętości wzniesionej na skale słabości, „W drodze” Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, 2 (2009)
 • Czy Bóg prosi o heroizm? Antykoncepcyjne dylematy, „W drodze” Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, 9 (2008)
 •  Protokół rozbieżności i zbieżności. Próba podsumowania polemik o duchowości małżeńskiej (wspólnie ze Zbigniewem Nosowskim), „W drodze” Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, 8 (2008)
 • Mniejsza świętość? Większa świętość? Wewnętrzna równość stanów w Kościele, „W drodze” Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, 5 (2008)
 • Razem czy osobno? Polemika z książką Zbigniewa Nosowskiego „Parami do nieba” dotycząca istoty duchowości małżeńskiej, „W drodze” Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, 1 (2008)
 • Publicystyka online

Wykłady i warsztaty społeczne & pro publico bono:

 • Zagraniczne
 • Miłość i wychowanie. Jak być dobrym rodzicem? Warsztaty dla Polonii amerykańskiej; Chicago, USA, 13-19.08.2018 [współprowadzenie z Adamem Szustakiem OP]
 • Samotność pozytywna, wykład dla osób żyjących samotnie; polska parafia św. Andrzeja Boboli, Londyn 23.01.2016

Krajowe

 • Jak pokazać dzieciom, że Pan Bóg kocha je za nic. O wychowaniu do wiary, wykład na zaproszenie dyrekcji i rodziców uczniów Szkoły Salezjańskiej w Szczecinie, 14.03.2018
 • Zapal swoją samotność. O wartości samotności (wykład dla singli),Akademia Miłości Szczecin 18.01.2018
 • Zapal swoją samotność, O wartości samotności (wykład dla singli), Akademia Miłości Poznań 26.09.2017
 • Samotność jako sprzymierzeniec rozwoju osoby i jej relacji, wykład na zaproszenie Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora, 06.05.2017
 • Logos samotności. Przyczynek do pełni życia, wykład na zaproszenie Instytutu Tomistycznego, Warszawa 22.04.2017
 • Jak pokazać dzieciom, że Bóg je kocha za nic? Wykład dla rodziców na zaproszenie dyrekcji Przedszkola i Szkoły Podstawowej „Fale”, Przylep 03.11.2016
 • Duchowość kobiety, Tydzień Społeczny 2016 organizowany przez Fundacje Tartio Millennio i Fundację Veritas, sesja „Quo vadis Kościele?” Szczecin 25.10.2016
 • Teologia miłosierdzia, wykłady na zaproszenie parafii pw. św. Stanisława i Bonifacego, Świnoujście 21.08. 2016
 • Wolność w wierze, referat na zaproszenie Prymasa Polski, X ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI, 11-13.03.2016 „Europa nowych początków”
 • Warsztaty chrześcijańskiej wolności (razem z red. P. Żyłką), X ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI, 11-13.03.2016 „Europa nowych początków”
 • Jak pokazać dziecku, że Bóg je kocha za nic? Podstawy wychowania religijnego; wykład z cyklu „Spadkowiercy. Rozmowy o przekazywaniu wiary”, Poznań 20.02.2016
 • Samotność jako paradoksalny warunek głębokiej wspólnoty międzyludzkiej*, Sympozjum „Wspólnota. Wyjątkowa przestrzeń”, z cyklu „Szczeciński Zalew Myśli”, Szczecin 21.11.2015
 • Ewangelia samotności; wykład otwarty w ramach „Dominikańskiej Szkoły Wiary”, Łódź 18.05.2015
 • Ewangelia samotności; wykład otwarty w ramach „Dominikańskiej Szkoły Wiary”, Poznań 11.04.2015
 • Samotność – preludium spotkania, wykład w ramach „Logosfery” – cyklu wykładów upowszechniających wiedzę z zakresu filozofii, psychologii i teologii organizowanych przez Fundację Varitas, Szczecin 09.11.2013
 • Jeśli nie staniecie się jako dzieci… Przed czym Jezus przestrzega nas dorosłych? (dwugłos z ks. Maciejem Szmucem) Sympozjum „Mały książę. Ocalić dziecko w dorosłym”, z cyklu „Szczeciński Zalew Myśli”, Szczecin 27.11.2010
 • Ewangelia samotności czyli nie tylko parami do nieba; wykład otwarty w ramach „Dominikańskiej Szkoły Wiary”, Kraków 12.12.2009
 • Seks po chrześcijańsku, wykład otwarty w ramach „Akademii Rodzinnej”, Szczecin 05.12.2009
 • Człowiek nie jest „po co”. Bezinteresowność w personalistycznym ujęciu, Sympozjum „Za darmo nie na darmo. Bezinteresowność, Hojność, Wspaniałomyślność – o rehabilitację cnót”, z cyklu „Szczeciński Zalew Myśli”, Szczecin 21.11.2009
 • Eutanazja. O pragmatyce zachowania wartości, Filozoficzne Sympozjum Popularno-Naukowe pt.Jak żyć? Etyka a pragmatyka, IX Liceum Ogólnokształcące, Szczecin 18.03.2009
 • O koniecznej samotności w małżeństwie, wykład otwarty w ramach cyklu „Wiara i okolice”, Warszawa 08.01.2009
 • Samotność błogosławieństwem czy przekleństwem? Od metafizycznego po psychologiczny aspekt samotności człowieczej, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, prelekcja dla „Szkoły zdrowia” 25.04.2007

Warsztaty i prelekcje dla młodzieży

 • Wakacyjne warsztaty dyskusyjne „Powołanie i życiowe wybory” dla młodzieży szkół średnich. Ogólnopolskie Forum Młodzieży Dominikańskiej, Jarosławiec 20-25.08.2017
 • Duchowość życia seksualnego, wykład dla młodzieży z dominikańskiego duszpasterstwa studentów, Szczecin 24.10.2013
 • Wakacyjne warsztaty dyskusyjne „Wolność – czy jakoś tak” dla młodzieży szkół średnich – znaczenie ludzkiej wolności. VI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Dominikańskiej, Jamna 25.06.-02.07.2011
 • Nienawiść dzień przed ślubem? Wykład otwarty dla studentów Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego, Szczecin 05.11.2010
 • Miłość a zakochanie; wykład otwarty dla młodzieży szkół średnich, Klasztor Dominikanów w Szczecinie 21.01.2010
 • Wakacyjne warsztaty dyskusyjne „Ciao!” dla młodzieży szkół średnich – sens miłości i ludzkiej cielesności. IV Ogólnopolskie Forum Młodzieży Dominikańskiej, Jamna 19-26.06.2009
 • O odwadze budowania relacji; wykład otwarty dla młodzieży szkół średnich, na zaproszenie dominikanów w Krakowie 14.12.2009
 • Najgłębsze pragnienia człowieka; wykład otwarty dla młodzieży szkół średnich, Klasztor Dominikanów w Szczecinie (11.2009)
 • Seksualność w narzeczeństwie, na zaproszenie Pisma Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów „Teofil”, Szczecin 24.02.2008
 • Ona i on. Spotkania o miłości, przyjaźni i seksie, rokroczne cykle warsztatów (20 spotkań w roku akademickim, w latach akademickich 2006/2007,2007/2008, 2008/2009) dla studentów Duszpasterstwa Dominikanów

Debaty publiczne

 • Płeć Mózgu. Płeć w ujęciu biologicznym, filozoficznym, kulturowym i psychologicznym. II Dzień Kognitywistyki organizowany przez Uniwersytet Szczeciński oraz Trafostację Sztuki, Szczecin 21.03.2018
 • Warsztaty na głębinach. Spotkanie przedstawicieli religii monoteistycznych i ateisty, IX Szczeciński Zalew Myśli „Twój Bóg. Jaki jest?”, Szczecin 02.12.2016
 • Quo vadis Kościele?, Tydzień Społeczny organizowany przez Fundację Tertio Millennio i Fundację Veritas, Szczecin 25.10.2016
 • Rodzina – wcale nie musi być nudno. Debata w ramach Dni Społecznych, Kraków 20.05.2011
 • Jak się kochać? Debata poświęcona etyce seksualnej, Tydzień Społeczny organizowany przez Instytut Tertio Millenio oraz oo. Dominikanów, Kraków 15.04.2008
 • Małżeństwo i samotność, powołanie chciane i niechciane? Debata dotycząca problemu samotności, organizowana przez redakcję miesięcznika „W drodze”, Wrocław 01.03.2008